Voorwaarden

Algemene Voorwaarden betreffende Kreidler.world volgens de wet Koop op Afstand

1)       de identiteit en het adres van de leverancier;
2)       de belangrijkste kenmerken van het goed of de dienst;
3)       de prijs, inclusief alle belastingen zoals BTW die van toepassing kunnen zijn;
4)       de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst;
5)       de eventuele leveringskosten;
6)       het recht van de consument om de overeenkomst binnen een bedenktijd te beëindigen (zie onder);
7)       de geldigheidsduur van het aanbod of van de prijs
8)       Overige
 
1.     Kreidler.world is een onderdeel van v.o.f. Salomons & Swierts.
 
Salomons & Swierts Tweewielers
Pascalstraat 1
7903 BJ Hoogeveen
Tel: 0528 - 274646
KvK nr. 04025218
BTW nr. NL00.46.62.520.B01

Voor internationale transacties:
IBAN Nummer: NL59 ABNA 057.429.1296

Swift code:
ABNANL 2A
Postbus 81
7900 AB
Hoogeveen

 2.  Het grootste deel van onze producten zijn bedoeld voor circuit gebruik en niet voor op de openbare weg. Salomons & Swierts neemt geen enkele verantwoording voor evt. gevolgen hiervoor.  Op snelle onderdelen en electronische onderdelen zitten GEEN garantie. Wij nemen eveneens geen verantwoording voor schade en/of gevolgen van het gebruik van onze producten. 
 3.       
 3.1  De prijzen van goederen en diensten die via Kreidler.world worden verkocht en geleverd zijn incl. Omzetbelasting(B.T.W.) en excl. verzendkosten tenzij anders vermeld.
3.2  De prijzen en goederen die in een catalogus en/of de internet site van Kreidler.world zijn vermeld zijn onder voorbehoud van druk - of zetfouten.
3.3  De verzendkosten worden bij het afrekenen vermeld.
  
4.     
De betaling kan op verschillende manieren worden voldaan.
 
Rembours             
Vooruitbetaling

Eénmalige incasso    
PayPal®               
     
 De verzendkosten worden bij de totale rekening opgeteld. Over het algemeen worden alle bestellingen binnen 2 weken afgehandeld en verstuurd. Mocht er vertraging zijn wordt de consument per e-mail daarover ingelicht. De verzendtarieven gelden alleen voor verzending binnen Nederland. Voor internationale verzendingen worden andere tarieven gehanteerd waar de consument per e-mail over wordt ingelicht.
 
  
5
.      Verzendkosten Nederland:

Bestelling tot 100 euro: 8,00 euro
Bestelling vanaf 100 euro tot 200 euro: 4,00 euro
Bestelling vanaf 200 euro tot 250 euro: 2,00 euro

Bestelling vanaf 250 euro  0 euro

Toeslag rembours: 8,00 euro

REMBOURS NAAR HET BUITENLAND IS NIET MOGELIJK, SVP OVERMAKEN

Voor Internationale transacties( Belgie, Duitsland, etc.) zijn de extra kosten voor de koper.

Betalingsgegevens:
IBAN Nummer: NL59 ABNA 057.429.1296
Swift code: ABNANL 2A
Postbus 81
7900 AB
Hoogeveen
Nederland

6.  Onderdelen die retour gezonden worden moeten in de orginele verpakking en voldoende gefrankeerd naar het onderstaand adres verzonden worden. Onvoldoende gefrankeerde verzendingen worden geweigerd. Indien er recht op restitutie van gelden is dan worden deze per bank gecrediteerd. Vermeld daarom bij retournering altijd naam, adres en bank rekening nummer.
  
7.     Kreidler.world behoudt zich het recht van prijswijzigingen en aanbod/geldigheid van de producten ten alle tijden te    wijzigen.
 
8.      In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, beslist altijd de directie van Kreidler.world
 

Heeft u nog verdere vragen, mail ons op info@salomons-swierts.com en wij geven zo spoedig mogelijk antwoord.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Aan Kreidler.world, Pascalstraat 1, 7903BJ, Hoogeveen 

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*) - Besteld op(*)/Ontvangen op(*)

- Naam/Namen consument(en)

- Adres consument(en)

- Handtekening van consument(en) 

- Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is