Rubber Carburateur trechter eitank model

 

Aanzuigbuis Groot

 

Aanzuigbuis klein

 

Aanzuigrubber tussen carb. en luchtfilterbak o.a. Gebben Kreidler lang of kort

 

Elleboog Filterhuis Kreidler 10-12MM Bing

 

Elleboog Filterhuis Kreidler 14 - 17MM Bing

 

Luchtfilter Twin Air Kreidler Formule Cross

 

Luchtfilter element groot 16 / 20 mm Bing

 

Luchtfilter element klein 10 / 12 mm Bing

 

Nylon (luchtbus) ring voor 20mm Bing

 

Luchtfilter Twin air

 

Luchtfilter Fram

 

Luchtfilter Twinair dual - stage 40mm aansluiting

 

Luchtfilter Twinair dual - stage 45mm aansluiting

 

Luchtfilter Twinair dual - stage 50mm aansluiting

 

Luchtfilter Twinair dual - stage 40mm aansluiting conisch

 

Luchtfilter Twinair dual - stage 35mm aansluiting conisch